Hur började jakt och vilka metoder används?

Idag ser de flesta jakt som en fritidssyssla för att komma ut i skogen och samtidigt låta adrenalinet flöda. Tittar vi tillbaka i historien hade jakten en helt annan funktion. Då var det nämligen livsviktigt att jaga för att skaffa mat till sin familj. Det var också nödvändigt att jaga för att tillverka kläder och saker till hemmet. Då användes inte så avancerade vapen som idag, utan stenar och pinnar kunde räcka gott och väl.

Det som började ändra synen på jakt var att jordbruket blomstrade mer och mer. Helt plötsligt var det inte nödvändigt att jaga för att överleva och det blev istället en rolig hobby för många. Det var nu en chans för män att visa upp sig och få utlopp för lite adrenalin. Idag finns det ingen anledning till att jaga för överlevnad, utan jakt ses endast som ett fritidsintresse.

Smygjakt

Smygjakt är en av de vanligaste jaktmetoderna och kommer även naturligt för de flesta jägare. Det innebär att du smyger dig på ditt byte tills du har ett bra skottläge. Detta kräver dock att du känner till terrängen som du rör dig på. Du vill inte riskera att bytet hör dig och springer iväg innan du kan avlossa ditt skott. Denna metod kan alltså vara lite knepig om du rör dig i okända jaktmarker.

Det är också viktigt att du har bra kännedom om djuret du jagar. Ett rådjur är till exempel mycket skyggt och kommer springa iväg vid minsta ljud. Du måste alltså kunna förflytta dig på ett lugnt och smidigt sätt. Det går att använda smygjakt som en metod till i princip alla viltdjur, även fåglar och räv. Passa på under morgon och kväll när djuren är som mest stillsamma.

Vaktjakt

Vaktjakt är precis som det låter en förutbestämd metod där du sitter och vaktar på en specifik plats. Oftast är det bra att välja ut denna plats i förväg för att skapa de bästa förutsättningarna. I populära jaktmarker finns det kända ställen där man vet att vilt ofta dyker upp. Det kan vara en speciell passage eller betesmark. Det är vanligt att jägare utför en kombination av smygjakt och vaktjakt.

Det är otroligt viktigt med tålamod om du ska utföra vaktjakt som metod. Ofta kan du få sitta still i flera timmar och bara vänta. Det är också viktigt att du har rätt utrustning då du inte blir kall eller blöt. Ibland finns det även speciella jakttorn som är byggda för just detta syfte. Då kan djuret inte få vittring på dig och det är bättre att avlossa ett skott från hög höjd.

Drevjakt

Drevjakt är också en vanlig metod när det handlar om att jaga vilt. Denna metod kan utföras antingen med eller utan hundar. Det går ut på att man går flera jägare i bredd för att tvinga till exempel en älg till en viss passage där andra skyttar ligger och väntar redo att avlossa ett skott. Det är vanligast vid älgjakt men det kan även användas vid jakt av till exempel vildsvin

Även om du inte tillhör en jaktgrupp kan du använda dig av denna metod om du är tillsammans med en jakthund. Din hund kan då locka bytet till önskat område med hjälp av sitt skall och det är bara för dig att ligga och vänta på det perfekta ögonblicket. Detta betyder att du och din hund har ett mycket nära samarbete och hela tiden förlitar er på varandra för att få jobbet gjort.

Klappjakt

Klappjakt påminner på många sätt om drevjakt men är mer avsett för smådjur. Här går man också i en drevkedja och får djuren att springa framåt genom att till exempel klappa händerna. Detta är en metod som ofta får adrenalinet att pumpa på grund av att det kommer flera djur samtidigt i riktning mot skyttarna. Det kräver alltså stor disciplin från de som utför själva skyttet. Det här är en mycket effektiv jaktmetod.

Tryckjakt

Tryckjakt handlar också om att mota bytet mot skyttar som har placerat sig i förväg. Det är viktigt att dessa skyttar inte avslöjar sin position och skrämmer iväg djuret. Det är väldigt lätt för dem att upptäcka en skytt som för oljud. Det är vanligt att den som agerar tryckare har en kopplad hund med sig för att lättare upptäcka djuren. Detta är en metod som används främst till räv och hjort.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *