Illegal jakt

Illegal jakt är idag ett mycket stort problem som Sverige arbetar hårt för att få bukt med. Det finns idag jaktlagar som styr när och vad du får jaga. Den tar också upp vem som har rätten att jaga. Om du inte innehar en jaktlicens är du inte godkänd som jägare på svenska marker. Det finns också jaktsäsonger som du måste förhålla dig till och dessa skiljer sig beroende på var i landet du bor.

Ett av de största problemen idag är att de bedrivs så kallad tjuvjakt på några av våra rovdjur. Eftersom det tjuvjagas kan man inte hålla koll på hur många av en viss art som skjuts och därför vet man inte heller vilka gränser som ska sättas för till exempel hur många björnar som får skjutas under en jaktsäsong. Det har upprättats system för att det ska kunna upptäckas hur många djur som tjuvjagas.

Vad innebär jaktlagen?

I Sverige är all jakt reglerad efter regler som alla måste följa. För det första måste du inneha en jaktlicens att du är godkänd som jägare och även vilka typer av djur som du får jaga. Det finns vissa direktiv som EU har satt och vissa som Sverige själva har bestämt. Alla djur har en jaktsäsong som sträcker sig över en viss period. Denna kan skilja sig beroende på var du bor.

I Sveriges lagstiftning står det klart och tydligt att du inte får jaga vilda fåglar eller däggdjur. Dessa inkluderar även deras ägg och bon. Det finns även arter som är fridlysta, vilket innebär att de skyddas från allt annat än jakt. Ofta har då varje landskap en regel om att det endast får skjutas till exempel 100 björnar eller lodjur under en jaktsäsong. Detta kan hjälpa till att förhindra att de blir utrotade.

Tjuvjakt

Tjuvjakt är egentligen ett annat ord för illegal jakt. Många bedriver detta på grund av att det finns stora pengar att tjäna. Skulle du lyckas skjuta en utrotningshotad art skulle det finnas många intresserade köpare. Tjuvjakt behöver inte bara innebära att du ger dig på förbjudna arter, utan även att du använder ej tillåtna tillvägagångssätt. Det kan till exempel vara att du jagar med ett förbjudet vapen eller använder gifter i naturen.

Vad som räknas som tjuvjakt beror såklart på i vilket område du befinner dig. Om du ska jaga i ett annat land behöver du kolla upp vad som gäller där och vilka djur som är förbjudna att jaga. Du skulle också kunna dömas för tjuvjakt om du jagar under en period då det inte är tillåtet. Det gäller därför att du har koll på jaktsäsongerna i ditt område.

Problem med vargjakt

Illegal jakt sker som sagt överallt men det är vissa arter som är mer utsatta än andra. Forskare menar att illegal jakt har ökat med hela 50 % de senaste åren, vilket såklart är en mycket oroande siffra. De räknar till exempel med att upp till 18 % av alla vargar i Sverige skjuts på ett illegalt sätt. Det går idag att hålla koll på revir med hjälp av DNA-analyser.

DNA-analyser fungerar som så att forskarna analyserar spillning och urin som ligger omkring vargarnas revir. De kan på så sätt ta reda på om det är någon av vargföräldrarna som har försvunnit. Eftersom alla jägare ska rapportera in om de skjuter ett vilt djur kan de också matcha detta mot eventuella försvunna vargar. De kan såklart även ha omkommit i en trafikolycka med detta ska som bekant också rapporteras.

Hur ska illegal jakt stoppas?

Problemet med illegal jakt är att många jägare accepterar det. Även om det bara är ett fåtal jägare som faktiskt håller på med tjuvjakt är det många som stöttar dem. Det är alltså en väldigt liten chans att någon annan jägare skulle anmäla en tjuvjakt. Detta gör det såklart svårt att ta fast de som faktiskt tjuvjagar. Det behövs alltså en förändring som främst måste komma från jägarna själva.

Sammanfattning

Innan du beger dig ut på jakt är det viktigt att känna till vilka regler som gäller. De flesta är säkert medvetna om att de behöver rätt licens och tillstånd för att få ge sig ut. De flesta är också medvetna om att djuren bara får jagas under en viss period. Det som är det största problemet med illegal jakt är att de som tjuvjagar anser sig ha rätt till detta.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *