Välkommen till informationsdelen av smavilt.se, förvaltningsstödet för småviltsjakt på statens marker ovan odlingsgränsen och inom renbetesfjällen i Jämtlands län. [läs mer]

Tillståndshandlingar Länsinformation Aktivering årstillstånd
Avlysningar Jaktcamper Viltrapportering Övrig information


På denna sida hittar du länkar till respektive Länsstyrelse informationssida för småviltsjakt i fjällen samt direktlänkar till viktiga funktioner som viltrapportering, aktivering av årstillstånd samt statistikuttag och inventeringsresultat.

Systemet hanterar från och med i år, även all försäljning av samtliga jakttillstånd inom fjällänen men endast av auktoriserade återförsäljare.


Krav på uppvisande av tillståndshandlingar vid köp av jaktillstånd

I samband med att jakttillstånd löses skall du som köpare på begäran kunna uppvisa vapenlicens, statligt jaktkort med kvitto på betald avgift samt legitimation. Nordiska jägare som inte alltid kan förete vapenlicens skall alltid ha blanketten Tv 730.2 "Deklaration om skjutvapen och ammunition". Övriga utländska jägare skall ha ett "Införseltillstånd". Samtliga nämnda handlingar skall även medföras under jakten.

Inför hösten 2004 infördes en ny möjlighet angående vapenanmälan för utländska jägare. Numera kan den utländske jägaren genomföra sin vapenanmälan på Tullverkets hemsida, www.tullverket.se och då erhålla ett ID-nummer för sin vapendeklaration.


Detta ID-nummer skall kunna uppges vid en kontroll samt anges/visas upp vid köp av jakttillstånd. EU-medborgare kan redan idag erhålla ett "Europeiskt vapenpass" som förstås även gäller här i Sverige.

Observera att det inte är möjligt att köpa jakttillstånd som ombud för annan, endast personlig närvaro gäller. Anledningen är att Länsstyrelsen genom återförsäljaren vill försäkra sig om att varje jägare får den senaste informationen om småviltsjakten och ev. avlysningar inom aktuellt område innan köpet genomförs. För mer information, kontakta Länsstyrelsen.


[tillbaka]


Viltrapportera

Jägare med dygnstillstånd kan via sina förtryckta inloggningsuppgifter direkt återrapportera sin småviltsjakt och därigenom
bidra till att färsk statistik kan redovisas. Använd ditt tillståndsnummer och lösenord för att genomföra din viltrapportering. Här nedan hittar du direktlänkar för respektive län.

Norrbottens län
Västerbottens län
Jämtlands län


[tillbaka]


Aktivering av årstillstånd

Årstillståndet skall vid varje jakttillfälle aktiveras genom anmälan via Internet eller genom återförsäljare av jakttillstånd. Aktivering får omfatta högst 5 dagar i följd åt gången. Vid aktivering skall tillståndsinnehavaren uppge vilket område man preliminärt avser att jaga på samt under vilka dagar.

Ett annat viktigt syfte med aktiveringen är att jägaren skall kunna ta del av viktig information angående avlysningar samt om och var övrig småviltsjakt eller älgjakt bedrivs. Informationsinhämtning kan ske direkt på Länsstyrelsens hemsida för småviltsjakt, www.smavilt.se eller hos någon av Länsstyrelsens återförsäljare av dygnstillstånd. Några kostnader utöver kostnaden för tillståndet utgår ej.

Jägare med årstillstånd kan här genomföra aktivering av sitt tillstånd och återrapportera sin jakt. Använd ditt tillståndsnummer och lösenord för att genomföra din aktivering. Kom ihåg att du måste viltrapportera innan du kan aktivera ditt tillstånd igen. För övrigt gäller att viltrapporten måste var registrerad inom 2 veckor. Här nedan hittar du direktlänkar för respektive län.

Norrbottens län
Västerbottens län
Jämtlands län

[tillbaka]Anmälningsplikt för jaktcamper


Att använda sig av stora tält med tillhörande ofta omfattande utrustning och proviant har i många fall visat sig medföra nedskräpning och ett stort slitage på naturmiljön. Denna typ av camping anser Länsstyrelsen inte ligger inom allemansrättens villkor utan omfattas därför av anmälningsplikt.

Detta är definitionen:

"ett eller flera tält med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter kräver Länsstyrelsens godkännande. Jakträtten kan gå förlorad om man utnyttjar en jaktcamp som inte har erforderligt tillstånd."

Om du vet att din tältning kan innebära att den kan klassas som jaktcamp skall du anmäla detta till Länstyrelsen (Norrbottens län) eller direkt via hemsidan www.jaktcamp.se (Jämtlands och Västerbottens län). Anmälan skall omfatta positionen och skall anges i RT90.


[tillbaka]


 

Länsinformation

På respektive Länsstyrelse kan viktig information återfinnas angående regler och vilkor, inventeringsresultat, avlysning av jakt, förekommande älgjakt, förteckning över återförsäljare samt andra nyheter m.m.Här nedan hittar du direktlänkar för respektive län.

Norrbottens län
Västerbottens län
Jämtlands län
Avlysningar Avlysningar

[tillbaka]


Övrig information

Här nedan hittar du länkar till myndigheter, lagstiftare, länsturismen mf.l.

Lagar/förordningar/föreskrifter
Övrigt av vikt
Turismlänkar
 

[tillbaka]Information in other languages.English Suomi Italiano

[back]